Cần bán tiệm ^ ($130,000,00)

So Visoth | 09/09/2019 21:40 P

Tiệm tại thành phố Ashland Wisconsin cần bán với giá $135.000.00 ( miển chả giá) Income credit card trên $280.000.00 1 năm Income cash trên $400.000.00 1 năm Tổng income trên $680.000.00 1 năm Income thợ cho mùa đông trên $1200 tuần cho 5 người làm , Income cho mùa hè trên $1500 tuần cho 8 người làm Tiệm Mỹ trắng 100% với số lượng dân 8200 người Và những vùng lân cận cách 30 phút trên 20,000 ngàn người. Tiền rent tiệm $1650 tháng Tiệm rộng 1440 sqt Tiệm có 10 bàn và 10 ghế Có 2 căn nhà cho thuê nếu cần Mỏi căng $ 1200 ( có 5 phòng ngủ và 2 phòng tấm,) và ( 4 phòng ngủ và 3 phòng tấm) Vui lòng liên lạc 715-292-3672 (Quang) Tiệm 715-292-6689 Thanks you!

7152923672 | Visoth So