Cần bán tiệm nails Gấp !!!! ^ ()

Kim Mai | 23/06/2022 4:03 A

Tiệm có thu nhập ổn định , tiệm có bàn bar và 6 ghế pedicure. Tiệm ở down town, muốn bán vì muốn move qua tiểu bang khác. Xin gọi phone 267 205 8878 xin nhắn tin nếu ko kịp nghe máy. Thank you !!!

2672058878 | Mai Kim