Cần gắp thợ iNails Alpharetta ^ ()

Daniel Nail Talk Spa | 06/12/2019 17:11 P

Cần thợ Nail Nữ hay Nam tay chân nước. Biết làm SNS càng Tốt. Tiệm khu Shopping Alpharetta khu nhà giàu sang trọng, sạch sẽ, khách Mỹ lịch sự. Giá Nail rất cao, good tip. Chỗ làm việc vui vẻ, công bằng, . Income cao, tip hậu. Cần thợ Nail làm lâu dài. Xin vui lòng liên lạc Daniel 404-996-9619

4049969619 | Nail Talk Spa Daniel

Cần gắp thợ iNails Alpharetta ^ ()