Cần gấp thợ TCN ^ (1500+)

Le Ngoc | 05/06/2022 14:04 P

Tiệm lớn vùng Buckhead cần thợ TCN, gel và SNS. Full time and part time ok, đảm bảo lương 6000 trở lên với thợ full time.

6787709729 | Ngoc Le