Cần nhiều thợ Nail bao lương up to $1000-$1300/Tuần ^ ($1300/week)

| 08/10/2019 20:59 P

Cần nhiều thợ Nail bao lương up to $1000-$1300/Tuần Tiệm cần nhiều thợ nails nam nữ bao lương quanh năm , hơn ăn chia 6/4. Tiệm sạch đẹp, khu Mỹ trắng 100% giá cao, tip hậu. Nhà rộng có phòng thoải mái cho thợ xuyên bang. Sinh hoạt vui vẻ, thoải mái như gia đình. Xin gọi hoặc text Kitty 719-358-3875. Kevin 719-201-4906. Tiệm 719-488-8090 hoặc 719-487-3065. Thank you!

719-488-8090 | Kitty