Cần nhiều thợ Nail Ohio ^ (1000)

Mai Hoang | 04/03/2021 17:23 P

Tiệm Nail Ohio cần gấp nhiều thợ TCN hoặc thợ bột, dip. Biết làm wax càng tốt. Full time or part time. Tiệm khu sang, khách sang, giá cao, tip cao. Mọi chi tiết xin liên hệ Hoàng 4199023635.

(419) 902-3635 | Hoàng