cần nhìu thờ nails chan tay nuoc/dip ^ (1000 hơn)

| 08/05/2021 20:12 P

có chổ ở cho người o xa, cần nhiu thợ chân tây nước , lớn tuổi cũng hok sao" du học sinh cũng ok, chịu học làm chủ sẽ chỉ them cho thợ nếu muon hoc dip gel ,vv . lchổ làm viec đây thoai mái, không có kach muốn đi vog vog" hut thuoc hay làm gì làm. nơi làm vic nhe nhag thoai mái dầu ốc. thợ bột cần vài thợ, nhiu bột, my trắng nhìu. 80% trắng, khách khó chịu cho đi. k có khách khó chịu. vô làm thấy dược, muốn bao lương sẽ nc được. 10h -7h sunday 11-5h. không bac khach chể. chân tay nước tuan làm cơ 900 den 1000 hơn. số phone lien lac: 573-979-7423 Ty.

573-979-7423 | ty