Cần sang tiệm gấp ^ (30,000 có thể thương lượng)

| 24/09/2022 14:46 P

Cần sang tiệm nails gấp vì con cái quá nhỏ. Tiệm có 8 ghế 5 bàn, 1 phòng wax, 1 phòng ăn, 1 phòng giặt. Tiệm rộng 1,100 square feet. Rent rẻ 2,600 cộng cam và nước. Tiệm kế bên nhà hàng và văn phòng. Anh chị nào thật Lòng xin hay liên lạc Tuyết. (678)995-6071

(678)995-6071 | Tuyết