Cần sang tiệm nail ở Jackson, MI ^ (2000)

Le Minh | 03/05/2021 1:40 A

Cần sang tiệm nail ở Jackson, MI good location, nằm trong khu center lớn, parking rộng rãi. Tiệm mới và đẹp, có 8 bàn 8 ghế. Tiệm rộng 1,600 sf và có 4 phòng, 2 restrooms,1 giường eyelashes, 1 ghế eyebrow, supply đầy đủ, có good 4.2 stars google review. Tiệm income cao, khu mỹ trắng, lịch sự. Có giấy tờ chứng minh đầy đủ. Có thể ngồi coi income. Tiệm mở cửa 6 ngày/tuần. Giá sang 200k có thể thương lượng. Xin liên lạc Minh 617-959-7933 (có thể nhắn tin trước).

6179597933 | Minh Le