Cần thợ bột ^ ($800/6ngay )

| 05/10/2021 19:09 P

Hi các anh chị. Tiệm em đang cần 2 thợ bột. Tiệm khu Mỹ trắng tip good. Bao lương theo kha nang. Tiệm nhỏ nên chỗ làm cũng thoải mái. Ko tranh giành. Tiệm cách chợ HK2 khoảng 15phut. Anh chị nào cần thì gọi em 8326774539. Thanks

8326774539 | Thanh