Can Tho bot Nu ^ ($1300)

| 27/07/2021 2:16 A

TUYỂN DỤNG THÁNG 7 2021 Tiệm đang phát triển tốt, khách rất đông. Cần thêm thợ nails Nữ giỏi làm bột, có kinh nghiệm. làm việc 6 ngày tuần/đóng cữa chủ nhật. Tiệm khu Mỹ Trắng,đông dân cư , tip cao. Tiệm ở Thành phố Bradenton. Sẽ bao lương cho thợ có kinh nghiệm làm everything Bột, dipping, chân tay nước

19415920240 | Cathy