Cần thợ gấp ^ ()

Kennedy Nguyen | 01/04/2021 4:20 A

Cần thợ gấp!! Tiệm Nails So Dep in The Promenade at the Carolina Reserve khu Indian Land, SC. Cần thợ nails giỏi chân tay nước, dip hoặc bột. Lương bao theo tay nghề. Làm full time hoặc part time. Tiệm khu Mỹ trắng, tip cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa 💅💅💅 Liên lạc: Tiệm: (803) 548-5448. Thank you.

2135958686 | Ken