Cần thợ gấp ^ (1200/tuần )

Kennedy Nguyen | 06/04/2021 5:53 A

Tiệm Nails So Dep in The Promenade @ Carolina Reserve ở Indian Land, SC. Cần thợ nails giỏi chân tay nước, dip hoặc bột. Lương bao $5000/ thang - $6000/ tháng. Làm full time hoặc part time. Tiệm khu Mỹ trắng, tip cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa 💅💅💅 Liên lạc: Tiệm: (803) 548 - 5448.

2135958686 | Ken