Cần thợ gấp gấp gấp ^ (Fancy Nails )

Dao Linhsey | 25/03/2024 4:03 A

Cần thợ Nails có kinh nghiệm làm bột. SNS, design hoặc tay chân nước. Lương 5,000-8,000/ tháng , tuy theo khả năng . Ưu tiên cho thợ nữ. Có chỗ cho thợ ở xa.

(770) 317-2440 | Linh