Cần thợ NAIL ‼️‼️‼️ ^(Bao lương hay ăn chia tuỳ ý )

| 26/07/2021 4:40 A

Cần gấp thợ Nail làm FULL TIME or PART TIME, có kinh nghiệm làm chân tay nước hoặc làm được mọi thứ thì càng tốt. Bao lương cả năm, làm hơn thì 60% commission. Tiệm ở gần downtown Lawrenceville, nếu bạn muốn kiếm một chỗ làm nhàn hạ sạch sẽ thoải mái vui vẻ mà có nhiều tiền, thì đây đúng là nơi thích hợp cho bạn, hãy đến làm để trải nghiệm, bạn sẽ luôn được sự giúp đỡ ở người chủ tiệm. Tiệm có 5 thợ nữ, cần thêm một thợ nữ, chúng tôi không nhận nhiều thợ để đảm bảo thợ làm có income. Địa chỉ tiệm 510 Grayson Highway, Lawrenceville GA 30046 Xin liên lạc Helen (470)242-5833 hoặc text vào: (678) 437-0199

470-242-5833 | Helen