Cần Thợ Nail ^ ()

| 26/10/2019 16:24 P

CẦN THỢ NAIL Tiệm nail nằm trong shopping Food Lion, lương cao, tip hậu, cần thợ nail gấp.  Chủ dễ tính, khong khí làm việc gia đinh thoải mái hòa đồng, Mọi chi tiết xin  vui lòng liên lạc Tammy: 571.888.0998. Thank you.   Hollywood Nails 43090 Peacock Market Plaza # 180 South Riding, VA 20152

(571) 888-0998 | Tammy