Can tho nail ^ ($1,100 den $1,900 tuy theo kha nang)

Nguyen Don | 01/03/2021 18:40 P

Tiệm thoáng mát 2,200Sqf 12 ghế và 12 bàn Ở Paris, TN. 99% là mtrắng Đang cần thợ nam hoặc thợ nữ Chân tay nước hoặc thợ bột làm bình thường được. làm đựợc muốn bao lương cũng được. Sẻ training nếu cần. Có Chỗ Ở, wifi internet đầy đủ và chủ có xe riêng để đón đưa. Tiệm đông khách nhưng ít thợ! Những ngày đông Đang thiếu thợ nên khách bỏ đi rất nhiều. Nếu Như khách không có quen nhau là không được ngồi kế bên và mọi người phải đeo khẩu trang số điện thoại: 901-494-1815 vui lòng Nhắn tin nếu không bắt điện thoại kịp. https://m.facebook.com/X9NailsSpa/

9014941815 | Don