Cần Thợ Nail ^ (1200 trở lên )

Lam Nam | 06/01/2020 14:01 P

Cần thợ bột và TCN tiệm khu Mỹ đen. Bao lương $4500 trở lên làm hơn chia 6/4. Tiền tip lấy mỗi ngày không cộng vào tiền check. 2630 rainbow decatur ga 30034.xi xin liên lạc 404-451-8027

404-451-8027 | Nam