Cần thợ Nail bao lương trên ăn chia ^ ($800)

| 25/10/2019 1:56 A

Cần thợ nail nam/nữ. Có 3 tiệm trên vùng Huntersville Lake Norman cách Charlotte 15 phút. 3 tiệm đều đông, khách sang, thoải mái, chia tua công bằng, có receptionist và người clean up dùm. Không trừ tiền supply, giá cao. LL Annie 704-724-8904.

7047248904 | Annie

Cần thợ Nail bao lương trên ăn chia  ^ ($800)