Cần thợ nail gâp! ^ (2000-5000/tuan)

Pham Dung | 31/05/2022 17:41 P

Chủ Mới! Tiệm ở Melbourne Florida, tiệm có lâu rồi lên rất nhiều khách. Tiệm ở khu shopping centre lớn, tiện nghi và sachl sẽ. Khách mỹ trang, sang và tip cao. Chủ mới, trẻ, công bằng và vui vẻ. Tiệm cần thợ chân tay nước, làm part time/full time, nam/nũ, già/trẻ cũng nhận. Cần thợ acrylic vaf SNS dip. Chủ mới làm tiệm đông khách lên. Tieemj bây giơd thợ lamg income $2000-$5000 một tuần, ai cũng mệt và cần thêm thợ. Xin lien lạc Dung 4708615605 Elegant Nail Spa 6709 Colonnade Ave, Melbourne Florida

(470) 861-5605 | Dung Pham