CẦN THỢ NAIL GẤP/ BAO LƯƠNG ^ ($700/week)

| 08/10/2019 21:03 P

Tiem K- k nail ở Los Banos Ca. cần thợ chân tay nước sẽ bao $ 700 1 tuần ,1 tuần làm 6 ngày trên ăn chia (muốn ăn chia cùng được) sẽ có phòng cho thợ ở xa nếu muốn ở cùng. Hãy gọi dề biết thêm chi tiết .510 688 9066 tracy

510-688-9066 | tracy