CẦN THỢ NAIL GẤP ^ (Bao lương hoặc ăn chia theo khả năng và kinh nghiệm)

Xpress Group | 30/03/2022 7:19 A

Tiệm 90's Nails cần tuyển thợ gấp, có tâm với công việc, chỗ làm việc thoải mái, vui vẻ, không cạnh tranh. Bao lương hoặc ăn chia theo khả năng và kinh nghiệm. Tiệm vùng mỹ trắng, lương cao, tip cao, tiệm đông khách. Xin vui lòng liên lạc: (616) 808 1856 gặp Mrs. Tuyền

(616) 808 1856 | Mrs. Tuyền