Cần Thợ Nail Gấp - Leesburg ^(Ăn chia)

| 24/01/2021 21:17 P

Tiệm nail spa ở Leesburg VA, khu dân cư đông đúc. Tiệm đa số làm acrylic và dip. Income cao, tip hậu. Tiệm cần thợ bột và thợ chân tay nước. Tiệm vui vẻ, chia turn rất công bằng, không tranh giành khách. Rất cần thợ yêu nghề và làm việc lâu dài.

5719199297 | Lily