CẦN THỢ NAIL GẤP ^ (Lương ăn chia)

Xpress Group | 30/03/2022 7:38 A

Tiệm đông khách cần tuyển thợ gấp, nam nữ đều được, thợ local. Biết làm bột và eyelash, lương ăn chia. Tiệm rộng rãi và thoảng mái, khu mỹ trắng, tip cao. Không khí làm việc vui vẻ, không cạnh tranh.

(202) 723 0463 | Mrs, Amily