Cần Thợ Nail Gấp tay chân nước dip Hoặc bột ^ ($900-1200)

Du Thao | 09/03/2021 12:43 P

Cần tho Nail nữ nam dưới 50 tuổi có bằng MD, có trách nhiệm,có kinh nghiệm về dip và tay chân nước gel Nơi làm việc vui vẻ thoải mái . Tiệm ở Thurmont , cách Frederick 10-15 phút lái xe,huong North 15, cần tho lâu dài , 100% khách Mỹ ,bao luong tuy theo kha nang , Lien lac cell- 240 364 4715or tiệm 301 271 1152

3012711152 | Cathy Thao