Cần Thợ Nails ^ ($1000-$1500)

Ngo Selena | 02/11/2019 3:23 A

Cần Thợ biết làm bột , SNS, chân tay nước, waxing đều được. Thợ nam/nữ đều được, thợ tay nghề yếu sẵn sàng training thêm . Thu nhập ổn định trung bình từ $2000-3000/2wks! Tiệm chủ yếu khách Mỹ trắng tip trung bình $350+ /wk! Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng và kinh nghiệm của thợ. Có chỗ ơ cho thợ o xa. Cần thợ yêu nghề, có tâm với nghề và làm lâu dài. Thật lòng xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 912-729-4588

9127294588 | Selena Ngo