CẦN THỢ NAILS CÓ KINH NGHIỆM ^ ($800/tuần hoặc ăn chia 6/4)

| 21/09/2021 20:33 P

Cần thợ nails có kinh nghiệm, nam hoặc nữ bao lương $800/tuần nếu hơn thì ăn chia 6/4, khu 10% mỹ trắng tiếp cao. Môi trường làm việc vui vẻ hòa đồng, thiện chí liên hệ số (386) 383-1219 (chị Helen) bất cứ lúc nào hoặc để lại tin nhắn.

(386) 383-1219 | Helen