CẦN THỢ NAILS GẤP ^ (1000-1500)

Nguyen Phong | 08/06/2022 6:48 A

Cần thợ nail vùng Nashua, New Hampshire. Bao lương 1000-1500/tuần, trên ăn chia. Tiệm vùng mỹ trắng, tip cao, tiệm đông khách. Không khí làm việc vui vẻ, không cạnh tranh. Xin vui lòng liên lạc: Amy (603) 858 4854

603-578-6606 | AMY