Cần thợ nails gấp ^ (1,100-1,700/tuần )

| 15/03/2021 3:41 A

tiểu bang North Dakota, em đang rất cần anh chị làm bột khéo, bao lương cao. Em cũng cần anh chị làm tay chân nước, mới vô nghề cũng được. Nếu là 2 vợ chồng càng tốt. Khách hoàn toàn Mỹ trắng, rất dễ chịu, giá nail cao, tip nhiều. Nhà rộng, có phòng và cho nấu ăn riêng. Cảm ơn anh chị xem ad, Thoa (701)864-5229.

7018645229 | Thoa