Cần thợ nails nam/nữ biết làm bột hoặc tay chân nước Huntsville, AL 35816 ^ (3000 - 4000)

| 24/08/2022 18:28 P

Tiệm Nails ở 4320 University Dr, Huntsville, AL 35816. Cần thợ nails nam/nữ biết làm bột hoặc tay chân nước. Chỗ làm môi trường thân thiện, thoải mái vui vẻ, tạo điều kiện tốt cho thợ. lương từ 3000-4000 Tiệm ở Plaza Chi tiết vui lòng liên lạc - Bích ( cell) 408-718-4708 - Diamond Nails : 256-430-5588 Xin cảm ơn

408-718-4708 | Bích