can tho nails nu gap ^ (luong tu $800-1000 tuan)

| 22/11/2016 17:09 P

Cần gấp thợ Nail Nữ biết làm đủ thứ, có kinh nghiệm bột. Tiệm rất đông khách, giá Nail cao good tip. Xin vui lòng liên lạc

401-206-2222 | Yvonne