CẦN THỢ NAILS ^ (Thỏa thuận )

Dinh David | 17/11/2020 2:49 A

Cần thợ Chân tay nước và thợ bột. Lương thỏa thuận. Phone: (214)-493-3868 (David). Tiệm 1: Alma Nails 6900 Alma Dr, #210, Plano, TX 75023. Tiệm 2: Sky Nails 729 Hebron Parkway, #220, Lewiswille, TX 75057. Tên tiệm: Alma Nails Tiểu bang: Texas Thành phố: Plano Địa chỉ: 6900 Alma Dr Số điện thoại: (214)-493-3868 Lương bao: Thỏa thuận

2144933868 | David Dinh