Can tim Tho Nail ^(1200)

| 07/10/2019 19:23 P

🏡Tiệm The New Place Nails. Khu Mĩ trắng,khách dễ chụi, rất dễ build khách 💅 Tiệm cần thêm Thợ Bột và Thợ Chân Tay Nước or everything. Thợ nam/ nữ làm full time 🌸 Bao lương $1200/tuan hoặc hơn chia 6/4. Không trừ tiền supply hay bất cứ tiền gì của thợ,tip cao đảm bảo income cho thợ. ❤️ Chia turn rõ ràng, nơi làm việc vui vẻ, hoà đồng, thoải mái không tranh giành. Có chỗ ở cho thợ xuyên bang $500/phòng, chạy xe ra tiệm 5 phút ☎ Mọi chi tiết xin liên hệ: Cuong 6039371239

6039371239 | Cuong