Cần tuyển gấp thợ Nail ^ ()

| 13/08/2022 22:41 P

Cần tuyển gấp thợ Nail, làm everything. Tiệm có nhiều khách mỹ trắng, khách trẻ thích làm design và tip cao. Tiệm lớn ở Arlington, Texas. Ở đối diện phòng Gym LA Fitness rất lớn và sát khu dân cư cao cấp. Đảm bảo income cao, theo tay nghề. Bao lương hoặc ăn chìa tùy thương lượng. Chủ rất công bằng, quản lý theo hệ thống, không giành giựt. Xin gọi hoặc để lại tin nhắn: 706-469-4024 Tommy

7064694024 | Tommy