Cần tuyển thợ gấp ^ (Bao lương $1200 trên ăn chia)

| 28/03/2022 19:30 P

Queen Nails Spa 1543 Hillman St, Tulare, CA 93274 Cần tuyển thợ gấp, bao lương $1200 trên ăn chia, tip cao, khách sang.

916-330-8687 | Chị Ngọc