Cần tuyển thợ nail làm Chân tay nước ^ ($1000 and up)

| 10/06/2024 22:07 P

Tiệm Atlantis Nail Bar Spring cần tuyển thêm thợ nail làm chân tay nước, bao lương tuỳ theo tay nghề của thợ. Từ $1000 trở lên. Môi trường làm việc thân thiện, khách mỹ trắng

8322969120 | Owner