Chill Nails - Tuyển Nhân Viên ^($1200/tuan)

Dang Kevin | 25/03/2022 17:45 P

CHILL NAILS North Hollywood cần thợ có tay nghề, TCN, bột, dipping, Gel-X, và waxing. Có nhiều design, đông khách, giá cao, làm việc chuyên nghiệp. Có tay nghề bao lương trung bình $200/ngày. Trả W2. Có chỗ đậu xe. Bên cạnh 24 HR fitness. 3236864771

3236864772 | Kevin Dang