Gắn máy cà thẻ credit miễn phí và hệ thống quản lý tiệm nail ^(tiết kiệm lên tới $$1000/tháng.)

| 17/01/2020 1:06 A

$$$ Gắn máy cà thẻ credit miễn phí và hệ thống quản lý tiệm nail trên 50 tiểu bang. $$$ - Chúng Tôi sẽ giúp các bạn tiết kiệm $$$ tháng cho tiệm nail. - Tặng phần mềm quản lý tiệm naill. - Tặng máy cà thẻ - Tặng tiền mặt cho người giới thiệu - Tặng website miễn phí cho khách hàng. - Hỗ trợ 50 tiểu bang nước Mỹ. - 24/7 hỗ trợ bằng tiếng Việt ----- * Automatic tự đóng máy * Không cần tự Adjust tiền tips mối ngày * Tiết kiệm thời gian cho Owner * Thuận Tiện cho Employees * Không hợp đồng (No Contract) * Không phí cà thẻ giao dịch (No Transaction Fees) * Không phí tổng kết mỗi ngày (No Batch Fees) * Không phí tường trình mỗi tháng (No Statement Fees) * Không ẩn phí (No more Hidden Fees ) * Không phí PCI cuối năm * Không phí báo cáo IRS Chỉ một loại phí duy (Flat Rate) Đặc Biệt : * Miễn phí máy (Free CLOVER Terminal) * Miễn phí máy S80 * Miễn phí giấy (Free Paper Supplies) Hãy Đến với Công Ty Credit Merchant Account với kinh nghiệm 8 năm, Chúng Tôi sẽ giúp quý chủ tiệm nail tiết kiệm lên tới $$1000/tháng. Hãy gọi cho Tony P. 407-985-8888 để được hỗ trợ tốt nhất Email: megahq@gmail.com

|

Gắn máy cà thẻ credit miễn phí và hệ thống quản lý tiệm nail    ^(tiết kiệm lên tới $$1000/tháng.)
Gắn máy cà thẻ credit miễn phí và hệ thống quản lý tiệm nail    ^(tiết kiệm lên tới $$1000/tháng.)
Gắn máy cà thẻ credit miễn phí và hệ thống quản lý tiệm nail    ^(tiết kiệm lên tới $$1000/tháng.)
Gắn máy cà thẻ credit miễn phí và hệ thống quản lý tiệm nail    ^(tiết kiệm lên tới $$1000/tháng.)