HỆ THỐNG NHIỀU TIỆM NAILS TAI AZ, CẦN NHIỀU THỢ NAILS ^($1200-$1800)

| 29/03/2022 22:25 P

HỆ THỐNG NHIỀU TIỆM NAILS TẠI AZ. CÓ MẶT TẠI NHIỀU THÀNH PHỐ: PHOENIX, GILBERT, PARADISE VALLEY, HAPPY VALLEY, SCOTTDALE, LAVEEN, GLENDALE, CHANDLER…CẦN NHIỀU THỢ NAILS. Gọi vào sẽ đi làm ngay, có 10 locatins cho các Anh/Chị chọn lựa. TIỆM RẤT ĐÔNG KHÁCH, TIPS CAO. CẦN THỢ: TAY CHÂN NƯỚC, THỢ BỘT LÀM ĐỦ THỨ BAO LƯƠNG $1200 ĐẾN $1800. ĐẶC BIỆT, TIỆM KHÔNG TRỪ TIỀN SUPPLIES & DESIGNS ACCESSORIES. VÀO LÀM THỢ KHÔNG CẦN MUA BẤT CỨ THỨ GÌ. CẦN BẤT CỨ SUPPLIES GÌ CHỦ SẼ ĐÁP ỨNG. TRẢ LƯƠNG HÀNG TUẦN Xin liên hệ số phone/text: 480-332-0671 602-401-9779 Thành thật cảm ơn

480-332-0671 | JENNIFER