Máy Check-In tăng reviews, máy POS tăng income ^(FREE)

son cong tran | 15/09/2020 14:52 P

Chương trình không lệ phí, chủ doanh nghiệp sẽ không trả 1 lệ phí nào nữa cho dịch vụ máy cà thẻ. Tiết kiệm toàn bộ chi phí cà thẻ -Miễn Phí máy cà thẻ POS -Miễn Phí giấy in (paper rolls). -Không hợp đồng. -Không application and setup fee. -Next Day Funding. -Có nhân viên nói tiếng Việt 24/7 hoặc chương trình interchange/flatrate chỉ từ 1.5-1.9 cam kết tiền lệ phí cà thẻ thấp nhất cho các doanh nghiệp của người Việt tại Mỹ. Nếu không làm rẻ hơn rate hiện tại, chúng tôi tặng ngay $1000.00 cho quý vị. Nếu anh chị nào đang làm chủ doanh nghiệp đang phải trả phí quá cao mà dịch vụ lại không tốt, xin liên lạc ngay với chúng tôi qua số phone:704-493-0660 để được tiết kiệm thật nhiều mà dịch vụ lại tốt hơn.

|

Máy Check-In tăng reviews, máy POS tăng income ^(FREE)