MÁY PHƠI GEL NAIL iBelieve Cordless 64W Rechargeable LED/UV Nail Gel Polish Lamp Dryer Professional ^ ($130)

Nguyen Joe | 26/01/2019 4:39 A

Đây là máy phơi sơn gel với logo iBelieve. Anh Chị mua giá rẻ hơn so với eBay cửa hàng đang bán $145 vì tiền phí bán hàng trên Website Bonanza nầy rẻ hơn trên eBay. Trên Website này sẽ giữ tiền cho tới khi người mua nhận hàng rất bảo đảm. Các Anh Chị cũng có thể Return trong vòng 30 ngày nếu không hài lòng sản phẩm. Nếu Anh Chị nào mua số lượng nhiều sẽ được giảm giá. Liên hệ số điện thoại 240-423-6815 sẽ hướng dẫn đường link mua máy. Nếu mua nhiều sẽ có discount. Trả tiền qua Paypal nên rất an toàn. Return 30 ngày

2404236815 | Joe

MÁY PHƠI GEL NAIL iBelieve Cordless 64W Rechargeable  LED/UV Nail Gel Polish Lamp Dryer Professional ^ ($130)
MÁY PHƠI GEL NAIL iBelieve Cordless 64W Rechargeable  LED/UV Nail Gel Polish Lamp Dryer Professional ^ ($130)
MÁY PHƠI GEL NAIL iBelieve Cordless 64W Rechargeable  LED/UV Nail Gel Polish Lamp Dryer Professional ^ ($130)