POS-Merchant service của Nail 123 ^ (799)

Tran Tri | 08/07/2022 20:36 P

-Hệ thống tinh tiền hỗ trợ tính lương; chia lợi nhuận hoặc bao lương; trả lương cho thợ bằng cash or check; Có thể thu tip của khách bằng cash & credit card; bán phiếu quà tặng (barcode); Giảm giá trên máy với nhiều lựa chọn (chủ thợ, chỉ chủ, chỉ thợ); Chia tiền tip theo từng trường hợp (khách chỉ đích danh, không nói rõ hoặc chia theo % công làm). -Booking offline. -Tính lương cho receptionist. -Không ảnh hưởng đến merchant service hiện tại của tiệm. -Giao diện đơn giản cực kỳ dễ sử dụng với bất kỳ ai. -Hỗ trợ chia turn. -Có thể kết nối dễ dàng với Clover. và nhiều thứ khác nữa… Contact: Cell : (657) 223-7887 Mail : tri.tran@atsoft.com address : 16531 Brookhurst St. Fountain Valley, CA 92708 website : atsoft123.com

6572237887 | Tri Tran