Sang Tiệm Nail 2,500sqft ^(175K)

Nguyen Alan | 13/01/2020 18:47 P

Tiệm 18 ghế, 9 bàn đôi, 2 phòng wax. Supply và equipment đầy đủ, chỉ vào hoạt động. Có thợ bột, dip, làm nail art, wax. Chuẩn bị có thêm thợ làm threading, eyelashes, microblading gia nhập tiệm. Nếu muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Long tại 239-703-0303 (điện thoại mobile). Giá cả có thể thương lượng.

2397030303 | Long