Sang tiệm Nail (45K) ^( Delaware)

Kim Kim | 21/11/2019 20:32 P

Tiệm ở DE khu thương mại 202, tiệm có 6 ghế 6 bàn, tiệm sạch sẽ, bàn & ghế đều mới, khu mỹ trắng. Cần sang gấp (45K). Thật lòng quan tâm xin liên hệ 302 333 5855 Thank you!

302 333 5855 | Kim