Sang Tiệm Nail Lớn 2,500sqft ^($185K)

Nguyen Alan | 16/09/2019 17:59 P

Cần sang tiệm nail 18 ghế, 9 bàn đôi, 2 phòng wax, có chỗ ăn uống riêng biệt và phòng chứa supply. Tiệm có đầy đủ supply và những supply này sẽ ở lại với tiệm khi sang nhượng. Review tiệm rất cao và số lượng khách tăng mỗi tháng, hiện tại thu nhập tầm $20,000 - $25,000 tháng. Xin liên lạc nếu hứng thú.

2397030303 | Long