Tiệm cần tuyển thợ ^ ()

| 18/11/2019 17:05 P

Tiệm đang cần thợ gấp. Bao lương hoặc ăn chia, có thể thỏa thuận. Tiệm nằm kế bên trường đại học South Carolina (USC), tiệm luôn có khách và dể làm. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết. Xin L/L Danny (608) 395-7499 hoặc Kim (608) 628-7873 Xin cám ơn

(608) 395-7499 | Danny