Tiệm cần tuyển thợ chân tay nước trên đường Eckhert Road ^ (contact )

Luong Hoang Thien | 26/12/2019 5:53 A

Tiệm nằm ngay trên đường Eckhert Road zip 78240, cần tìm thợ chân tay nước, biết wax càng tốt. Tiệm làm việc Vui Vẻ Không Quạo, chủ tiệm cơm bưng nước rót luôn luôn phục vụ :). Liên hệ: (210) 789-3358 Quân or (210) 543-1400. Thanks

2107892428 | Thiên