Tiệm nail mới remodel cần bán ở Greenwood Indiana ^ ()

| 04/04/2022 23:28 P

6835 E. Southport Road, Unit F, Indianapolis, IN 46237 Tiệm nail mới remodel cần bán ở Greenwood Indiana Tiệm vừa mới remodel lại do không có người trông coi nên cần bán. Tiệm nằm trong khu vực nhiều mỹ trắng ít mỹ đen, khách dễ tính ít đòi hỏi. Tiệm có 5 bàn 8 ghế (7 ghế lớn và 1 ghế nhỏ), 1 phòng nghỉ ngơi cho sinh hoạt chung cho thợ và 1 phòng wax và 1 phòng giặt sấy có máy giặt sấy mới, toàn bộ mọi thứ trong tiệm hoàn toàn mới. Giá yêu thương $95,000.00 sẽ fix chút ít cho các anh chị thiện chí ạ. Số điện thoại liên lạc: 317-851-0315 cho chị Ngọc

317-851-0315 | Ngọc