Tiệm ở Chandler AZ Cần Bán ^ ()

| 21/06/2022 19:02 P

Tiệm rộng rãi có 10 ghế mới, 8 bàn mới, 2 Phòng wax, 1 phòng ăn. Tiệm mới Remodel, co máy giặt máy sấy đầy đủ. Gia ban 125k. Xin lien lac Hong (480) 512-1466

4805121466 | Hong