TIM CAN THO GAP, DAM BAO LUONG CAO ^ ()

HUYNH DAVE | 03/01/2022 3:10 A

Tiệm mình rất cần thêm 2 thợ gioi bot va 2 tho CTN full time. Tiệm bỏ rat nhieu khách mỗi ngày vì thiếu người làm (11 nguoi van ko du lam) *Bạn nào thật sự cần việc làm ổn định, muon kiem nhieu tien, xin gọi hay text Dave 352-901-2739. Nếu chị em nào còn thay ad nầy là tiệm còn nhận thêm thợ nha.

34238 | DAVE HUYNH